Foto: Damian / CC 2.0

4 minutter å lese

Flyr du droner? Her er 2016-reglene du må kunne

Om vi stikker en finger i været, tør vi tippe på at sjansen er større for at den nå treffer en drone enn på samme tid i fjor.

I løpet av 2015 har nemlig salget av små og store droner skutt i været, til den grad at behovet for et ordentlig regelverk tidlig meldte seg – og da spesielt for de større dronene, som vi allerede har sett eksempler på at kan føre til ulykker i flytrafikken.

For, som det har vist seg: Ikke all dronebruk er trygg dronebruk.

drone

Den nye forskriften, «Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.», trer i kraft fra 1. januar 2016. Formålet er å gjøre det enklere å navigere seg rundt både i regelverk og luftrom for eksisterende og potensielle dronepiloter.

Tradisjonelt har begrepet «RPAS» vært brukt innen luftfarten – det er kort for Remotely Piloted Aircraft Systems. I luftfartsloven brukes begrepet «luftfartøy som ikke har fører ombord», og i den nye forskriften er det både privatflyving med modellfly og øvrig luftfartøy som gjelder.

Det vi i dagligtale omtaler som «droner», med ubemannede luftfartøyer som løftes ved hjelp av små propeller, skiller seg litt fra hvordan de nye forskriftene definerer dem. Her er det nemlig to forskjellige definisjoner som gjelder:

Droner er «innretninger som ikke har fører om bord, som beveger seg i luften og hvor flygingen har et annet formål enn rekreasjon, sport eller konkurranse» – det er også disse som menes med «luftfartøy som ikke har fører om bord.»

Modellfly er «innretninger som ikke har fører om bord, som beveger seg i luften og hvor flygingen kun har rekreasjon, sport eller konkurranse som formål.»

Den store forskjellen mellom disse to går altså ikke ut på hvordan selve luftfartøyet ser ut, men hva du bruker det til.

Om du bare flyr med en drone for å ha det gøy, er det reglene for «modellfly» som gjelder. Utgangspunktet her er da at flyvingen ikke skal være til sjenanse, og holde trygg avstand. Dette betyr minst fem kilometer til nærmeste flyplass, og minst 150 meter fra mennekser, motorkjøretøy eller bygninger. Du kan heller ikke fly i påvirket tilstand. Det kan også se flere, mer inngående regler for modellflyving på Lovdata.

Skulle du være i tvil: Det er heller ikke lov til å feste våpen på dronen, uansett om du anser det for å være gøy eller ei.

gunner

Om du bruker dronen til noe annet – for eksempel om du skal tjene penger på bilder som er tatt fra en drone – blir reglene straks mer kompliserte, og avhenger blant annet av vekten på dronen. Her stilles det uansett vektklasse visse krav til organisasjonsform, innrapportering og loggføring, så det kan uansett være greit å ta en grundig kikk på forskriften.

Veier dronen under 250 gram, kan du for eksempel ikke fly høyere enn 50 meter, mens du med droner opp til 2,5 kilo hele tiden må se dronen, og bare fly i dagslys. Med disse dronene får du heller ikke fly raskere enn 60 knop (111 km/t), høyere enn 120 meter, samt at dronen må ha et system for automatisk nødlanding (noe som kan skje raskere enn du tror).

Straks dronen veier mer enn 2,5 kilo, er det spesielt strenge krav til flyvingen. Uansett vekt er det forøvrig aldri lov å frakte passasjerer … men gjelder det også dyr, mon tro?

Om du er en av de mange som kjøpte en drone i løpet av 2015, bør du forresten ta en ekstra kikk på den. Ifølge en europeisk markedskontroll omtalt av Nkom, ble det funnet feil og mangler på over 90 prosent av dronene som ble testet.

Noe av dette skyldtes manglene merking, men så mye som 51 prosent av de testede dronene hadde tekniske avvik som kan gjøre dem ulovlige å bruke.

LES OGSÅ: Slik overbeviser du sjefen om at du trenger en drone

Og hvordan er det så før 2016, spør du kanskje – og da spesielt med tanke på fyrverkerifilming på nyttårsaften?

Det er ikke noe eksplisitt forbud mot å fly et kamera inn i raketteksplosjonene, men Tor O. Iversen, kommunikasjonsdirektør i Luftfarttilsynet, anbefaler det ikke akkurat da vi snakket med ham i fjor.

– Husk at du hele tiden skal kunne se dronen din, ikke fly over folkemengder og ellers ha så gode sikkerhetsmarginer som mulig. Vi mener at endel av disse videoene ikke tar hensyn til dette, både fordi det er vanskelig å holde øye med dronen blant rakettene og at rakettene i seg selv vil kunne skade dronen og sørge for at man mister kontrollen.

LES OGSÅ: Her er en fungerende «Millenium Falcon» — og den kan bli din