3 minutter å lese

Hele Netflix ligger i Oslo – og derfor går det lynkjapt å se favorittene

Visste du at hele Netflix ligger i Oslo?

Vi snakker ikke om Netflix-kontorer eller lignende, men absolutt alt innholdet på tjenesten. Trygt lagret på servere på to forskjellige (og hemmelige) steder i Oslo-området.

– Uten denne teknologien ville innholdet fortsatt kommet fram til sluttkundene, men det ville hatt en lavere kvalitet til en mye høyere kostnad, forteller Peering manager Gunnar Hole i Telenor.

At det flyter fint når du ser på «House of Cards» og «Daredevil» er nemlig ikke noe selvfølge. Bak kulissene ligger det mye avansert teknologi, som altså ligger nærmere enn du skulle tro.

– Det snakkes ofte varmt om kortreist i ulike sammenhenger, og det gjelder definitivt også for innhold på internett, sier Hole.

Cache is king

Teknologien han snakker om er caching, eller mellomlagring på godt norsk. Dette betyr at nettinnhold som bilder og video blir fysisk blir lagret nærmere deg enn stedet originalinnholdet opprinnelig stammer fra.

– Måten internett er bygd opp på i dag er prinsipielt ganske likt som hvordan det så ut for ti år siden. Samtidig har det skjedd store endringer i hva som blir sendt over nettet, og kanskje da spesielt inntoget av de mange tjenestene som strømmer video, sier Hole.

– De mange strømme-tjenestene ville vært mindre tilgjengelige og ustabile etter dagens standard om vi ikke hadde hatt cache-teknologi og CDN-tjenester.

En CDN-tjeneste, kort for Content Delivery Network, er en teknologi som mellomlagrer innholdet til sine kunder på servere rundt om i verden, slik at det kan leveres kjappere og mer effektivt til sluttbrukeren.

Enorm økning over natta

– Da Netflix lanserte i Norge i 2012 kom trafikken inn til vårt nett via flere aktører på det store internettet. Det medførte at videokvaliteten var lavere enn i dag, og både Netflix og vi måtte bruke unødvendig mye ressurser på å få levert innholdet inn til de norske hjem, forteller Hole.

I mars 2014 skjedde det imidlertid noe, da en lang rekke servere med Netflix som avsender ble opp i Oslo.

– Første søndagen etter at disse serverne ble slått på, økte Netflix-trafikken med utrolige 50 prosent, sier Hole.

Disse serverne er oppdaterte til enhver tid, slik at de rommer absolutt alt innholdet som er tilgjengelig for norske Netflix-abonnenter på oppsettet i Oslo.

Bygget egen tjeneste

Hole understreker viktigheten av at det nå eksisterer en slik avspilling av Netflix’ videoer fra sentralt i Telenors nett til Telenors sluttkunder, uten at det må gå via andre ledd.

– Netflix valgte å bygge sin egen CDN-plattform, slik at de kunne komme nærmere kundene, med færrest mulige flaskehalser.

Gjennom Netflix Open Connect sørger dermed Netflix selv for at serverne som står trygt plassert i Oslo alltid er oppdaterte.

– En viktig forutsetning for tjenester som genererer veldig mye trafikk, er at de har oversikt og innsikt i trafikkflyten og volumene, sier Hole og fortsetter:

– Samtidig investerer Telenor mye i infrastruktur for å håndtere store trafikkvolumer. Alt dette kombinert medfører at brukere som er kunder av både Netflix og Telenor har det langt hyggeligere i dag enn i 2012.

 

Svært høy Netflix-trafikk

At det er mange som får glede av denne teknologien, er det ifølge tallene for Netflix-bruk på Telenors nett liten tvil om.

– Netflix-trafikken utgjør på det meste rundt 23 prosent av all trafikk på Telenors nett. Det totale videoforbruket tar cirka 70 prosent, forteller Hole, og legger til:

– Aller høyest trafikk ser vi på søndagskveldene, like før klokka 22.