2 minutter å lese

Hvorfor er forskning på kunstig intelligens plutselig viktig for Telenor?

Har du lagt merke til den økte oppmerksomheten rundt kunstig intelligens (AI) den siste tiden? Det er i hovedsak to vinklinger som har dominert mediebildet i Norge. På den ene siden har man fokusert på farene ved AI, mens den andre vinklingen har vært at kunstig intelligens vil stjele arbeidsplasser. Begge er viktige temaer som fortjener egne artikler.

Men det er en annen ting jeg vil fokusere på nå, nemlig at avansert kunstig intelligens (Deep Learning) har gått fra å være et snevert forskningstema til å bli tatt i bruk innenfor stadig flere områder.

For meg har det vært en aha-opplevelse å skjønne hvordan denne utviklingen har spilt sammen med digitaliseringen. Nevrale nettverk var et viktig forskningsområde på 80-tallet, men resulterte i lite. Nettverkene var for vanskelige å trene, krevde for mye prosesseringskraft og for mange treningseksempler. Tidlig på 2000-tallet ble det derimot gjort banebrytende arbeid flere steder i verden. Man kom opp med nye typer nettverk og nye måter å trene nettverkene på.

Samtidig med digitalisering (samling av store datamengder) og økning i prosesseringskraft kunne man endelig trene modellene ordentlig.

I Telenor Research øker vi nå forskningsfokuset på kunstig intelligens generelt, og Deep Learning spesielt. Vi tror at kunstig intelligens kan bidra til bedre kundebehandling og til å effektivisere nettverkene våre. Og ikke minst så ser vi at kunstig intelligens er en veldig viktig del av nye mobiltjenester. Les mer: Du har kunstig intelligens i mobilen din.

Innenfor kundebehandling så jobber vi blant annet med å forstå hva slags problemer kundene våre kontakter kundeservice for, slik at vi kan hjelpe dem så tidlig som mulig. Et eksempel er å prøve å forstå hvorfor et nytt SIM-kort ikke har blitt tatt i bruk. Vi prøver også å forstå hvordan algoritmer kan brukes for å gi kundene våre bedre anbefalinger i digitale applikasjoner.

Som mobiloperatør er det veldig viktig for Telenor å styre mobilnettene etter kundenes behov . Det gjelder både å forutse feil i nettet, og å forstå hvor og når det vil bli behov for ekstra kapasitet slik at vi kan gi en bedre kundeopplevelse.  Dette er store, komplekse problemer som involverer store datamengder, og er områder hvor vi tester ut kunstig intelligens algoritmer.

Vi opplever en spennende tid – og jeg personlig tror ikke at vi blir arbeidsledige på grunn av kunstig intelligens, men at arbeidsoppgavene blir enda mer interessante fremover!

Astrid Undheim – Next Generation Services/Telenor Research