1 minutt å lese

Nevrale nettverk, hva er det?

Nevrale nettverk er et fagområde innenfor kunstig intelligens/maskinlæring som er inspirert av hvordan hjernen er bygd opp. I hjernen har vi milliarder av nevroner (eller nerveceller) som reagerer på sanseinntrykk som syn, lyd, lukt og som er koblet sammen med andre nerveceller for å sammen fortelle kroppen hvordan den skal reagere. Tilsvarende vil ett kunstig nevralt nettverk ha tusenvis (eller millioner) av nevroner koblet sammen i ulike typer nettverk, og være i stand til å gjenkjenne mønster i store datamengder.

Nevrale nettverk lærer ved hjelp av eksempler, og vil derfor bli bedre med mer erfaring. For eksempel vil et nevralt nettverk lære hvordan et ansikt ser ut ved hjelp av tusenvis eller millioner av eksempler. I et dypt nevralt nettverk vil det være flere lag, hvor hvert lag lærer en høyere abstraksjon enn det forrige. Til flere lag, desto mer avanserte mønster kan læres.

Hva er grunnen til at nevrale nettverk har blitt så populære de siste åra? En kombinasjon av at det endelig er store nok datamengder tilgjengelig samt kraftige nok datamaskiner til å trene disse modellene.