5 minutter å lese

Nordmenn elsker Messenger … mer enn Snapchat?

Nesten ni av ti nordmenn mellom 16 og 35 år bruker Facebook Messenger på mobilen, og fire av ti oppgir at dette er den viktigste appen de bruker til å kommunisere med andre.

– En av de største overraskelsene ved undersøkelsen er at Facebook Messenger nå har tatt igjen forspranget Snapchat har hatt her til lands de siste årene, sier Wenche Nag i Telenor Research til Link.no.

snapmess

Nag er en av flere forskere i Telenor Research som står bak en omfattende, internasjonal undersøkelse om hvordan vi kommuniserer med hverandre fra mobilen.

Tatt igjen forspranget

Forrige gang tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2014, var det bare 52 prosent som brukte Facebook Messenger. Til sammenligning oppga da 72 prosent at de brukte Snapchat

På litt over halvannet år er dette forspranget nå altså tatt igjen, og begge tjenestene har nå en markedsandel på rundt 85 prosent i den aktuelle aldersgruppen.

– Facebook Messenger har hengt etter Snapchat i popularitet de siste årene, men det er ikke lenger tilfelle. Begge brukes hyppig, sier forskningssjef Bjørn Taale Sandberg i Telenor.

Han viser til at halvparten har svart at de bruker henholdsvis Snapchat og Facebook Messenger mange ganger om dagen. Men bak disse to populære appene, er det langt ned til de neste på lista.

– Ingen andre kommunikasjons-apper er i nærheten av å konkurrere med dem på daglig bruk. Men SMS og den tradisjonelle mobilsamtalen henger fortsatt med i svingene. De er både hyppig brukt, og betraktet som viktige, sier Sandberg.

Messenger er viktigere

De norske deltakerne i undersøkelsen ble også bedt om å rangere de ulike appene for kommunikasjon etter viktighet. Nesten annenhver (47 prosent) i den yngste gruppen fra 16-25 år mener Facebook Messenger er viktigst, mens 16 prosent rangerer Snapchat høyest. I den eldste gruppen, 26-35 år, regner én av tre Facebook Messenger som viktigst, mens 29 prosent svarer e-post og 14 prosent Snapchat.

– Snapchat er nok fortsatt betraktet som en kanal der man holder uformell kontakt, men ikke nødvendigvis stedet der man tar opp viktige saker. Facebook Messenger blir gjerne ansett som hakket mer seriøs. Denne tjenesten legger heller ikke opp til like mye leken kommunikasjon slik Snapchat gjør med sine bilderedigerings-verktøy, sier Sandberg.

Dette er noe Wenche Nag langt på vei er enig i:

– Mange oppfatter nok Snapchat som veldig lett, og at eventuelle viktige budskap raskt drukner blant mange andre uviktige ting. Samtidig har jeg inntrykk av at Facebook har en kvalitet over seg nettopp ved å være litt seriøs, at det ikke bare er tull og fjas. Når det skal sendes viktige beskjeder, ser vi derfor at det gjerne er Messenger eller SMS som gjelder, sier hun.

Wenche Nag i Telenor Research.
Wenche Nag i Telenor Research.

En medvirkende faktor til at Messenger-bruken har økt, kan ifølge Nag også være at Facebook fjernet chattefunksjonaliteten fra «hovedappen» og inn i en egen app med egne pushvarsler og alt som hører til på mobil.

– Messenger er heller ikke bundet til forskjellige operativsystemer på telefon eller datamaskin. Dermed gjør det ikke noe om den du skal nå har skiftet nummer eller glemt mobilen, eller er på iPhone eller er på Android, sier Nag.

– I tillegg er det mange som setter stor pris på å kunne se om meldingen er lest, eller om noen sitter og skriver et svar. Akkurat dette har vi ikke spurt om direkte i undersøkelsen – men når vi har snakket med folk, kommenterer mange at dette faktisk er viktig for dem.

E-posten er ikke død

Myten om at den «gode, gammeldagse» e-posten er på vei ut, viser seg ifølge undersøkelsen også å være betydelig overdrevet. Nærmere 60 prosent mellom 16-25 år svarer nemlig at de bruker e-post ukentlig eller oftere på mobilen. For de mellom 26-35 år er tallet drøyt 70 prosent, med flere som bruker e-post daglig eller flere ganger om dagen.

Og det er nettopp e-post som velges når det virkelig er om å gjøre at noe skal leses.

– Min observasjon av nordmenns vaner er at e-post er forbeholdt de viktigste budskapene, som når du er på jobb eller kommuniserer med offentlige myndigheter, mens chat og sosiale medier er en del av folks daglige vane for korte samtaler og hilsener til venner og familie, sier Bjørn Ivar Moen, leder for Telenor Norges mobildivisjon – og legger til:

– Det er fortsatt et stykke igjen før vi snakker med Skatteetaten eller sjefen via Facebook Messenger.

Eller kommer det kanskje en Skatteetat-chatbot på Messenger før vi aner ordet av det?

LES OGSÅ: Vi chatter med roboter – slik vil Facebook gjøre mobilen smartere

Bjørn Taale Sandberg, forskningsdirektør og leder i Telenor Research.
Bjørn Taale Sandberg, forskningsdirektør og leder i Telenor Research.

Viktig med «tull og tøys»

Samtidig utelukker ikke Wenche Nag at introduksjonen av nettopp «tull og tøys» på Messenger, i form av animerte GIF-er, artige emblemer og småspill, kan ha hatt en effekt i antallet brukere.

– Facebook pumper jo på med funksjonalitet for å ta igjen Snapchat, som også er den største konkurrenten i USA – et konkurransemarked som i stor grad bestemmer hvor støtene skal settes inn. I tillegg får de brynet seg skikkelig i de asiatiske markedene, der meldingsapper som Line og WeChat har vært veldig innovative, sier Nag.

Det er med andre ord mye som har skjedd med begge tjenestene siden forrige gang undersøkelsen ble gjennomført, endringer som i stor grad har ført de to hovedkonkurrentene nærmere hverandre i funksjonalitet – og dermed også popularitet.

– Også helt i starten var Facebook stas blant de yngste, men så kom sjefer og foreldre inn i bildet. Da trakk mange unge seg vekk fra de åpne Facebook-veggene og inn i lukkede grupper, sier Nag.

– Snapchat startet helt i andre enden med lukket og kortvarig kommunikasjon, noe som gjorde tjenesten populær blant dem som søkte vekk fra de halv-offentlige flatene på Facebook. Nå ser vi at Snapchat også gjør at man kan dele bilder mer åpent ved bruk av My Stories, samtidig som sjefene og foreldrene har begynt å dukke opp også der, sier Nag og avslutter:

– Det gjør kanskje noe med bruken om du skal gå rundt og tenke på hvem som så det bildet du sendte ut klokka tre lørdag natt.

 

Fakta om studien

• «Digital Frontrunners» er utført av Telenors forskningsavdeling i november-desember 2015
• Forskerne som står bak er Elena Menichelli, Socrates Mokkas, Wenche Nag og Ole Christian Wasenden
• 835 nordmenn i alderen 16-35 år har besvart undersøkelsen. I tillegg til Norge, er undersøkelsen gjennomført i Sverige, Malaysia, Thailand, Pakistan, Ungarn og Serbia