4 minutter å lese

Sitter du på en genial idé? Fortell oss om den!

– Hvis Norges næringsliv skal bygges på teknologi i fremtiden, er vi nødt til å dyrke det norske gründermiljøet, sier Gisle Pedersen, innovasjonssjef i Telenor Norge.

Det er landets små og store innovatører som sitter på viktige nøkler for teknologiutviklingen i Norge. Og da er det ifølge innovasjonssjefen helt på sin plass at Telenor også pitcher til dem.

– De har mye å tilby oss som teknologiselskap, og vi har mye å tilby dem. Det skal vi forsøke å vise frem på Telenors egen pitch til gründerne på onsdag, sier Gisle Pedersen.

For å fri til gründerne, inviterer derfor Telenor til en såkalt «reverse pitch» under Oslo Innovation Week. 19. oktober klokka 14.00 kan du møte opp på MESH i Tordenskiolds gate 3 i Oslo. Der kan du høre på seks nøkkelpersoner i Telenor pitche selskapets utfordringer, muligheter og behov, før de går videre til én-til-én-møter med interesserte gründere, innovatører og startups.

• Les mer om arrangementet og meld deg på!

Illustrasjon: Flu Hartberg
Illustrasjon: Flu Hartberg

Her er temaene for de seks pitchene kort oppsummert:

Tingenes internett (Internet of Things)

Ved Sofia Trope

Tingenes internett er fortsatt helt i startgropa, og mulighetene og tjenestetilbudet kommer til å vokse kraftig i årene fremover. Spesielt takket være en ny generasjon mobilteknologi, Narrow band IoT (NB-IoT), som Telenor er først ute med i Norge. Denne nye kommunikasjonsteknologien benytter det eksisterende 4G-nettet, er svært energieffektivt, har høy sikkerhet og god rekkevidde. Vår hypotese er at NB-IoT kommer å bety like mye for utviklingen av tingenes internett som 4G har gjort for smarttelefonene. Nå ønsker vi hjelp fra norske gründere og startups til å virkelig forstå hvilke muligheter denne teknologien kan gi oss i årene som kommer.

eHelse

Ved Christian Gilhuus-Moe

Digitalisering kan gjøre det mulig å løfte helsetjenester til neste nivå av effektivitet. Telenor Norge er fast bestemt på å spille en nøkkelrolle i denne utviklingen, ved å utnytte våre muligheter til å koble mennesker, informasjon og dingser sammen, i tett samarbeid med partnere. Et dedikert eHelse-program er satt opp til å drive denne innovasjon innen mobilitet i helsevesenet, IKT-løsninger for sykehus og digital velferdsteknologi. Startups som retter seg mot helse eller tilstøtende næringer vil få innsikt i hvordan Telenor kan være en potensiell partner på deres vei til å lykkes.

Innholdsdistribusjon

Ved Helene Friis

Telenor produserer innhold til over 1,5 millioner nordmenn i uken, publisert i og distribuert via egne og sosiale kanaler. Vi er alltid på jakt etter spennende innhold og nye, relevante vinklinger – samt nye måter å få alt dette ut til folket på. Vi ser derfor etter apper, produkter eller tjenester laget for smarttelefoner, der formålet er å gjøre kundens hverdag lettere, morsommere, mer effektiv eller rett og slett mer opplyst!

Kommunikasjonstjenester

Ved Siv Bayegan

Nye og avanserte smarttelefoner, samt en lang rekke nye kommunikasjonsapper, har ført til en eksplosjon i volumet av digital meldingsutveksling over hele jorden. Hvordan kan mer tradisjonelle kommunikasjonstjenester som SMS holde ut – og utvikle seg – i et slikt landskap? Og hva kan Telenor som teleoperatør gjøre for å holde seg relevante i en slik rivende utvikling? Vi kaller dette for «den store kommunikasjonsutfordringen» – og utfordrer med dette landets innovative hoder til å hjelpe oss med å vise vei inn i fremtiden.

Smarte byer

Ved Stein Clement Tømmer

Måten byene og tettstedene våre er bygget opp endrer seg i takt med den digitale samfunnsutviklingen ellers. Telenor leter nå etter smarte hoder som kan bidra til å muliggjøre digitaliseringen av norske byer, ved hjelp av innovative, smarte og ikke minst nyttige digitale tjenester for innbyggerne. Kan din startup automatisere tjenester i byer og tettsteder med teknologier relatert til IoT, sensorer, big data, analyse eller glimrende sluttbrukerapper eller styringssystemer? Da vil vi snakke med deg.

Bedriftstjenester

Ved Bjørn Martin Worsøe

Stadig flere tjenester løftes opp i skyen. Telenor Cloud Services arbeider for å innhente tjenester fra tredjeparter, samt tilrettelegge disse for forskjellige avdelinger innen Telenor for videresalg. Telenor ønsker på sikt å bli en digital tjenestetilbyder i Business to business-segmentet, og er på aktiv jakt etter løsninger som både er verdiøkende for våre kunder, og samtidig løser eksisterende problemer.

• Les mer om arrangementet og meld deg på!

oslo-innovation-week