Foto: NASA

4 minutter å lese

Tar du GPS for gitt? Her er seks ting som vil endre ditt syn på den fantastiske teknologien

Uansett hvor utrolig teknologien er, blir det lett å ta den for gitt når du bruker den hver dag.

Ta for eksempel GPS, som vi bruker hver dag både i smarttelefonen, i bilen, med treningsklokken – og på mange andre måter og steder du knapt tenker over.

iss animated GIF
En GPS-mottaker går amok ombord på den internasjonale romstasjonen ISS

Men vet du egentlig hva GPS, kort for Global Positioning System, egentlig er for noe? Og hvorfor du kan nyte en så fantastisk tjeneste, basert på satellitteknologi i milliardklassen, uten å betale en krone for det?

Her er fem fascinerende GPS-relaterte fakta som du kanskje ikke visste fra før – og som vil gjøre at du kanskje ikke tar teknologien like mye for gitt, neste gang du bruker den.

 

1. Alt startet med Ronald Reagan og en flystyrt

Den 1. september 1983 skjøt sovjetiske styrker ned et passasjerfly fra Korea Air Lines med 269 passasjerer ombord. Alle omkom, blant dem det medlem av den amerikanske kongressen.

Piloten hadde ved en feiltakelse fløyet inn over sovjetisk territorie. Til å begynne med ville ikke de sovjetiske myndighetene innrømme at de hadde skutt ned flyet, men etter påtrykk fra president Reagan innrømmet de at et jagerfly hadde skutt ned det de trodde var et spionfly over Japanhavet.

En av konsekvensene av denne flyulykken, noe de fleste kanskje ikke bet seg merke i midt i hele tragedien, var at Reagan valgte å åpne det amerikanske militære satellittnavigasjonssystemet for offentlig bruk – formålet var å unngå flere situasjoner der fly krysset grenser uten viten og vilje.

 

2. Alt handler om tid

Science Physics animated GIF

GPS-systemet kunne ikke ha fungert uten helt ekstreeemt nøyaktige klokker. Faktisk så har alle de 24 (pluss noen i reserve) GPS-satellittene hele fire atom-klokker ombord. Dette gir dem muligheten til å beregne tid med en nøyaktighet som tilsvarer at klokken avviker mindre enn ett sekund i løpet av en million år.

For å finne din posisjon, må GPS-mottakeren din ha signal fra minst fire av satellittene, og så vi mottageren regne ut posisjonen sin basert på informasjon om hvor den befinner seg i forhold til de fire satellittene. Metoden kalles trilaterering og er definitivt ikke noe som sarte sjeler bør sjekke ut …

 

3. Ble selvsagt utviklet for å finne veien hjem bombe fienden

Water Rocket animated GIF

Selv om mange ting i samfunnet kunne ha nytte av GPS, var det ingen som ville ta regningen for de bokstavelig talt astronomiske utviklingskostnadene som fulgte med oppgaven med å plassere et titalls satellitter i bane rundt jorda – bortsett fra de militære.

Trusselen fra russiske atomvåpen var direkte årsak til at GPS-programmets forløper ble satt i gang. Amerikanske atomubåter trengte blant annet nøyaktig info om egen posisjon.

I dag er teknologien angivelig ordnet slik at hvis GPS-mottakeren beveger seg raskere enn cirka 1900 kilometer i timen eller høyere enn 65 000 fot, vil den slutte å fungere. Årsaken er å hindre at teknologien misbrukes til bruk på raketter.

Første gang GPS ble tatt i bruk i en konflikt i stor skala var under gulfkrigen i 1990/91.

 

4. Ny oppdatering på gang

satellite animated GIF

GPS er oppdatert flere ganger. Blant annet sørget president Bill Clinton i år 2000 for at det sivile systemet ved et tastetrykk plutselig ble mye mer nøyaktig.

Innen 2020 skal den militære delen av nye GPS III være operativt. Lockheed Martin står for utviklingen, og når det er klart vil GPS III bli mer «stabilt» og nøyaktig for brukerne, og også gi bedre dekning.

 

5. Kan skrus av …

Chris Carter Triangle animated GIF

GPS er eid av det amerikanske forsvarsdepartementet. Hvis shit noe skjer, kan hele systemet «skrus av» ved et tastetrykk. Den militære delen vil selvfølgelig fortsatt være operativ. Dette har imidlertid aldri skjedd, og siden samfunnet blir stadig mer anhengig av teknologien er det lite sannsynlig — men mulig.

 

6. Det finnes «alternativer»

GPS er ikke det eneste satellittbaserte posisjoneringssystemet, men for den «vanlige» bruker er det ikke mange reelle valg. Russerne har sitt eget, kalt GLONASS som fungerer over hele verden. EU utvikler også sitt eget system ved navn Galileo, og skal etter planen være 100 prosent operativt i løpet av 2019.

Stormakten Kina har to egne systemer. Deres Beidou fungerer foreløpig bare i Asia og deler av Stillehavet, mens COMPASS er et system som skal fungere en gang i 2020.

I tillegg kommer Indias IRNSS som starter opp i år, og japanske QZSS. Ingen av dem er globale, men konsentrerer seg om regioner i Asia og Stillehavet.

Toppbilde: NASA Wikimedia Commons